Advertisement

Podagra, het voetje

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 64-jarige ex-ptt-beambte, die sinds vier dagen klaagt over een pijnlijke, gezwollen grote teen rechts. Door de pijn kan hij niet in zijn schoenen en verdraagt hij ‘s nachts geen dekens op zijn rechter voet. Op 59- jarige leeftijd maakte hij een hartinfarct door. Sindsdien gebruikt hij een langwerkend nitraat, een zogenaamde ace-remmer en furosemide. De dosis furosemide (een lisdiureticum) werd recent verdubbeld wegens dyspneé d’effort. Zijn voorgeschiedenis vermeldt verder een arthritis van de linker heup en een maagzweer op 35-jarige leeftijd. Hij rookte tot zijn 59e jaar 35 sigaretten per dag. Hij drinkt nog regelmatig ‘s avonds enkele biertjes. De patiënt is gehuwd en woont samen met zijn vrouw op een bel-etage.

Literatuur

 1. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:177–191.Google Scholar
 2. New Engl J Med 1996;334:445–451.Google Scholar

Zie verder:

 1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 1019–1023.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations