Advertisement

Polyurie door primaire polydipsie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 28-jarige stewardess klaagt sinds enkele maanden over aanvallen van duizeligheid. Wanneer zij dan geen suikerklontjes eet, dreigt zij flauw te vallen, zodat de huisarts denkt aan een insulinoom (= organisch hyperinsulinisme). De duizeligheidsaanvallen gaan gepaard met prikkelingen in de handen, de voeten en rond de mond, en met een drukkend gevoel op de borst. Zij drinkt veel en plast 5-6 liter per etmaal. De patiënte heeft twee dochters; de oudste dochter heeft het syndroom van Down. Om haar goed te kunnen verzorgen is de patiënte tijdelijk ‘in de wao’.

Literatuur

  1. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1473–1475.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 173–175 (fig. 13.7), pag. 773–776 en pag. 842–848 (fig. 21.4).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations