Advertisement

Pijnloze hematurie bij een 65-jarige man

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 65-jarige man meldt zich bij zijn huisarts wegens een sinds twee weken bestaande licht bloederige urine met gedurende de afgelopen dag het uitplassen van enkele bloedstolseltjes. Hij heeft daarbij eenmaal een acute aanval gehad gedurende een half uur van pijn in de linker flank met bewegingsdrang en een gevoel van misselijkheid.

Zie verder:

  1. Souhami and Moxham 2e druk: Clinical features, pag. 129-131; Staging and investigation, pag. 131-133; Renal tumors, pag. 837.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations