Advertisement

Zeurende pijn in de linker flank en bloed in de urine bij een 40-jarige man

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 40-jarige man meldt zich bij zijn huisarts wegens een sinds twee dagen bestaande zeurende pijn in de linker flank en thans pijnloze lozing van bloederige urine. Hij heeft daarbij geen koliekpijnen gehad, is niet misselijk geweest en heeft niet gebraakt. Hij zou altijd gezond zijn geweest tot vijf jaar geleden, toen bij de patiënt een ‘hersenbloeding’ optrad waarvoor hij met succes een operatie aan een bloedend hersenvat heeft ondergaan. Nadien is hij geheel hersteld. De patiënt is zwak begaafd, enig kind en van de fami- liegegevens is weinig bekend. Wel dat zijn vader op 42-jarige leeftijd is overleden aan een hersenbloeding.

Zie verder:

  1. Souhami and Moxham 2e druk: Cystic diseases of the kidney, pag. 827–828.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations