Advertisement

Langdurige allergische contactdermatitis bij een 50-jarige man

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 50-jarige man heeft al sinds 30 jaar een zeer ernstige vorm van een allergische contact-dermatitis. Met lokale en ook systemische therapie was een en ander uiteindelijk niet meer afdoende te behandelen. De patiënt gebruikt nu met redelijk succes sedert anderhalf jaar ciclosporine in een dosering van 2 × 200 mg per dag, dat wil zeggen 5 mg/kg. De dermatitis is hiermee goed onder controle gekomen en slechts incidenteel is het gedurende korte perioden nodig geweest om de ciclosporine-dosering nog wat verder te verhogen tot 8 mg/kg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations