Advertisement

Een 17-jarig meisje met een wat branderige plas en daarna koorts

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 17-jarig meisje meldt zich bij de huisarts wegens frequente aandrang tot mictie waarbij zij steeds kleine plasjes produceert, de urine branderig is en zij op het eind van de mictie een lichte kramp in de buik heeft. Verder voelt ze zich goed en heeft geen koorts. De huisarts onderzoekt de urine, die geen eiwit bevat. Het urinesediment bevat 20-30 leukocyten per veld en ook de hemastix is positief ten teken van lichte hematurie. Evenals een jaar geleden behandelt de huisarts haar met een korte kuur amoxicilline (5 dagen 3 maal daags 375 mg). Daarop verdwijnen de blaasklachten. Op de vijfde dag ontwikkelt de patiënte een jeukende huiduitslag; zij voelt zich rillerig en de temperatuur loopt op tot 38,8 °C. Ook plast zij vrij weinig. Bij onderzoek vindt de huisarts een huidexantheem op romp, armen en benen, dat blijkens krabverschijnselen ook fors jeukt. Er bestaat een gering beenoedeem.

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Tubulointerstitial nephritis induced by drugs and toxins, pag. 972-974.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Toxisch veroorzaakte tubulointerstitiële aandoeningen, pag. 376-377.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Disease of the renal interstitium, pag. 826-827.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations