Advertisement

Een routinecontrole bij een 26-jarige man met van insuline afhankelijke diabetes mellitus

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 26-jarige man heeft sinds 10 jaar diabetes mellitus die met insuline wordt gereguleerd (driemaal per dag Actrapid-insuline en ’s avonds Insulatard-insuline). Hij controleert zelf de ‘bloedsuikers’ en is naar zijn zeggen goed ingesteld. Eens per jaar bezoekt hij de diabetespolikliniek van het lokale ziekenhuis. Slechts incidenteel heeft hij lichte hypoglykemie opgemerkt, voornamelijk in de wat latere ochtenduren.

Literatuur

 1. Bilo HJG. Nieuwe richtlijnen voor de preventie en behandeling van diabetische nefropathie. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1847–1849.PubMedGoogle Scholar
 2. Etten RW van et al. Microalbuminurie bij diabetes mellitus. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1823–1828.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Diabetic glomerulosclerosis, pag. 961–963.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Glomerulaire afwijkingen bij diabetes, pag. 369.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Diabetic nephropathy and other renal diseases, pag. 767–768.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations