Advertisement

Een 23-jarige man die bijna niet meer uit zijn ogen kan kijken

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een altijd gezonde 23-jarige jongeman ontwikkelt in september wat algemene malaise, koorts en een wit beslag op de tong, hetgeen geduid wordt als een schimmelinfectie. Hij wordt behandeld met een lokaal werkend antischimmelmiddel, waarna de afwijkingen en ook de koorts verdwijnen.

Literatuur

 1. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Focal segmental glomerulosclerosis, pag. 952–954.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Focale segmentale glomerulosclerose, pag. 366–367.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Focal segmental glomerulosclerosis, pag. 821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations