Advertisement

Persisterende proteïnurie na keelontsteking bij een 16-jarig meisje

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 16-jarig meisje, voorheen altijd gezond, ontwikkelt vrij plotseling in twee weken tijd wat algemene malaise, licht gelaats- en beenoedeem en een bloeddrukverhoging tot 130/95 mm Hg. Bij onderzoek van de urine bestaat er een proteïnurie (2 g/L). Het urinesediment bevat zeer veel erytrocyten, enkele erytrocytencilinders en enkele leukocyten. Het plasma-creatinine is met 95 μmol/L voor postuur en leeftijd te hoog. Anamnestisch zou zij enkele weken tevoren wat keelpijn hebben gehad.

Literatuur

 1. Mason PD. Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Membranoproliferative glomerulonephritis, pag. 954–956.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Membranoproliferatieve glomerulonephritis, pag. 363–364.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Mesangiocapillary glomerulonephritis, pag. 821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations