Advertisement

Een bij toeval ontdekte proteïnurie bij een 18-jarige man

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Bij een 18-jarige man wordt eind augustus een proteïnurie vastgesteld bij een bedrijfskeuring. Tevoren is hij altijd gezond geweest, afgezien van een passagère hematurie na een kuurtje met sulfonamide op 2-jarige leeftijd (wegens een luchtweginfectie bij lichte astmatische bronchitis).

Literatuur

 1. Baker LRI. Salt, water and the kidney (commentary). The Lancet 1995;346:133–134.CrossRefGoogle Scholar
 2. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Vande Walle JG e.a. Volume regulation in children with early relapse of minimal-change nephrosis with or without hypovolaemic symptoms. The Lancet 1995;346:148–152.CrossRefGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Minimal change-disease, pag. 950–995.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Minimal change-glomerulopathie, pag. 366.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Minimal change-nephropathy, pag. 820.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations