Advertisement

Een 55-jarige vrouw wier schoenen niet meer passen

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 55-jarige vrouw, altijd gezond geweest, tenger van postuur, bemerkt in maart dat haar schoenen haar te klein worden. Vooral ’s avonds zijn haar voeten gezwollen en na enkele weken is dit ook het geval met haar onderbenen. Zij voelt zich wat moe, maar is niet kortademig bij inspanning of in rust. Zij slaapt op één kussen, heeft geen klachten over pijn op de borst of last van hartkloppingen. Omdat haar gewicht in vier weken tijd is gestegen van 48 tot bijna 60 kg, wordt zij opgenomen voor observatie en nadere diagnostiek.

Literatuur

 1. Baker LRI. Salt, water and the kidney (commentary). The Lancet 1995;346:133–134.CrossRefGoogle Scholar
 2. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Vande Walle JG et al. Volume regulation in children with early relapse of minimal-change nephrosis with or without hypovolaemic symptoms. The Lancet 1995;346:148–152.CrossRefGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Membranous glomerulonephritis, pag. 949–951.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Membraneuze glomerulopathie, pag. 364.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Nephrotic syndrome, pag. 811–813, 820–821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations