Advertisement

Een asymptomatische hypertensie bij een 35-jarige vluchteling

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 35-jarige Iraakse vluchteling meldt zich voor het eerst bij zijn huisarts en uit daarbij wat klachten van vage moeheid. Afgezien van de status na polymyelitis, in zijn jeugd doorgemaakt, waardoor paretische verschijnselen aan de benen resteerden, is hij altijd gezond geweest. De patiënt heeft geen bijzondere klachten en er zijn geen andere lichamelijke afwijkingen dan een bloeddruk van 180/130 mm Hg. Ook twee broers van 30 en 40 jaar zouden aan hypertensie lijden. De patiënt wordt verwezen naar een internist die de hypertensie bevestigt.

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Malignant phase of hypertension, pag. 977–978.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Gevolgen van hypertensie, pag. 55–56.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Renal disease and hypertension, pag. 828–830.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations