Advertisement

Moeheid, misselijkheid, braken en hoofdpijn bij een 24-jarige man

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 24-jarige jongeman voelt zich al enkele maanden wat moe. Sedert drie weken staat hij ‘s morgens op met vrij forse hoofdpijn en de afgelopen twee weken zijn er nog klachten van misselijkheid en soms heftig braken bijgekomen. Ook is het hem opgevallen dat hij slechter kan zien (wazig) en lezen is bijna niet meer mogelijk. De voorgeschiedenis vermeldt geen bijzonderheden, afgezien van een periode van asymptomatische microscopische hematurie zes jaar tevoren, waarbij geen urologische afwijkingen werden vastgesteld en waarbij de nierfunctie, gemeten aan het plasma-creatinine van 85 μmol/L, normaal was.

Literatuur

 1. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Malignant phase of hypertension, pag. 977–978.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Gevolgen van hypertensie, pag. 55–56.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Intravascular coagulation, pag. 825–826; Renal disease and hypertension, pag. 828–830.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations