Advertisement

Algemene begrippen en principes in de nefropathologie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Voorafgaande aan de klinische casuïstiek komen in acht vragen en antwoorden enkele algemene principes van de pathologie van glomerulonefritis aan de orde. Hierbij dienen onder andere als basis gedeelten uit de boeken ‘Pathologic Basis of Disease’, R.S. Cotran et al., 5e druk, pag. 927–985 en ‘Leerboek Pathologie’, Ph.J. Hoedemaeker et al., 3e druk, pag. 345–385.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations