Advertisement

7 Anatomie, fysiologie en onderzoek van het vestibulaire systeem

  • H. Kingma
  • F.L. Wuyts
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Doel van dit hoofdstuk is, behalve een goed inzicht in de functie van het vestibulaire systeem, een beter beeld te geven van de grote diversiteit aan problemen die een patiënt met een vestibulair functieverlies kan ervaren.

Literatuur

  1. Brandt TH, Strupp M, Dietrich M. Vertigo and Dizziness. New York: Springer Verlag, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

  • H. Kingma
  • F.L. Wuyts

There are no affiliations available

Personalised recommendations