Advertisement

4 Aandoeningen van het trommelvlies en het middenoor*

  • P. Van de Heyning
  • J.S. Mulder
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Aangeboren ofwel congenitale afwijkingen van trommelvlies en middenoor kunnen erfelijk of niet-erfelijk zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

  • P. Van de Heyning
  • J.S. Mulder

There are no affiliations available

Personalised recommendations