Advertisement

20 Schildklier en bijschildklieren

  • P. Delaere
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich aan de voorzijde onder in de hals bevindt tegen de trachea aan.

Literatuur

  1. Johnson JT, Gluckman JL (eds.). Carcinoma of the thyroid. Oxford: Isis Medical Media, 1999.Google Scholar
  2. Randolph GW. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Philadelphia: Saunders, 2003.Google Scholar
  3. Velde CJH van de, Krieken JHJM van, Mulder PHM de, Vermorken JB (eds.). Oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

  • P. Delaere

There are no affiliations available

Personalised recommendations