Advertisement

6 Betrouwbaarheidsonderzoek van het bewerkte tonusonderzoek

  • R. van Empelen

Samenvatting

In 1992 en 1993 bewerkten Van Empelen en Van Petegem-Van Beek in nauw overleg met Amiel-Tison haar oorspronkelijke tonusonderzoek. Van mei 1994 tot en met juni 1995 heeft hierop een betrouwbaarheidsstudie plaatsgevonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations