Advertisement

3 Meten van spiertonus

  • R. van Empelen
Chapter

Samenvatting

In de literatuur (Bohannon, 1987, Fosang et al., 2003, Scholtes et al., 2006, Rameckers et al., 2006) worden vier meetinstrumenten genoemd die ook in Nederland frequent worden gebruikt om een tonusregulatiestoornis of spieractivatiestoornis in kaart te brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations