Advertisement

2 Psychometrische verantwoording van metingen

  • R. van Empelen

Samenvatting

De laatste decennia zijn veel studies gepubliceerd naar de effectiviteit van de behandeling bij kinderen met spasticiteit. Uit deze studies kan geen eenduidige conclusie worden getrokken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations