Advertisement

Basiszorg pp 115-129 | Cite as

22 Samenwerken en het afstemmen van de zorg

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart
Part of the Basiswerk V&V book series (BAV)

Samenvatting

In zorg- en begeleidingssituaties werkt de verzorgende samen met andere zorgverleners. Samenwerken gaat niet vanzelf. Voor teamwork moeten de neuzen dezelfde kant op staan.

Literatuur

 1. Halem N van,Wijngaarden G van. De eerst verantwoordelijke verzorgende. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2004.Google Scholar
 2. Hendriksen E. Nu zaaien en later oogsten. Samenwerken leidt tot betere zorg. Thuiszorg en Psychiatrie. Special Slimmer werken. Nursing/TvV, november 2005.Google Scholar
 3. Kerstens JAM, Sesink EM. Basisverpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2006.Google Scholar
 4. Verbeek G. Van zorgplan naar leefplan. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005.Google Scholar
 5. Vocht HM de. Menswetenschappen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart

There are no affiliations available

Personalised recommendations