Advertisement

Basiszorg pp 101-114 | Cite as

21 Voorlichting, preventie en instructie

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart
Chapter
Part of the Basiswerk V&V book series (BAV)

Samenvatting

Voorlichting, preventie en instructie valt niet meer weg te denken uit de huidige zorg voor de gezondheid. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO, in het Engels Health Education) wordt gedefinieerd als ‘het volgens verantwoorde methoden geven van voorlichting, bijbrengen van vaardigheden en aankweken van houdingen, met de bedoeling bij te dragen tot het verbreden van gedragspatronen en leefstijlen die de gezondheid van mensen bevorderen’.

Literatuur

 1. Boog W, Jong JHJ de, Kerstens JAM. Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2002.Google Scholar
 2. Boevink G, Duchenne-Van den Berge W, Stegerhoek R. Zakboekje communicatie hulpverlening allochtonen: communiceren met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst Woerden: NIGZ, 2008.Google Scholar
 3. Burgt M van der, Mechelen-Gevers E van. Doen wat werkt! Effectieve gezondheidsvoorlichting groepen verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2004.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dito JC, Stavast T, Zwart BE. Aspecten van de beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 1998.Google Scholar
 5. Maertens N, Maris N. Patieëntgericht voorlichten. Amsterdam: Uitgeverij SWP, onder verantwoordelijkheid van NIGZ, 2000.Google Scholar
 6. NIGZ. Elkaar begrijpen helpt. Brochures in verschillende talen voor hulp aan oudere clieënten in verpleeg- en verzorgingshuizen (www.nigz.nl).
 7. Riet HMC te, Zwart DE e.a. Zorgcategorieeën. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 1998.CrossRefGoogle Scholar
 8. Staarman J. Patieëntenvoorlichting aan chronisch zieken in de thuiszorg. Handleiding voorlichting en begeleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden. Amsterdam: Uitgeverij SWP, onder verantwoordelijkheid van NIGZ, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart

There are no affiliations available

Personalised recommendations