Advertisement

Basiszorg pp 50-78 | Cite as

19 Communicatieve vaardigheden toepassen

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart
Part of the Basiswerk V&V book series (BAV)

Samenvatting

Communicatie is elk gedrag waardoor mensen informatie uitwisselen. Alle gedrag is communicatie, het is niet mogelijk om niét te communiceren. Communicatie omvat dus veel meer dan alleen maar tegen of met elkaar praten. Het is ook de manier waarop iemand iets zegt en hoe hij erbij zit.

Literatuur

 1. Bloemendaal G, Duynstee M, Hattinga Verschure JCM. Thuis in het verpleeghuis. Nijkerk: Intro, 1993.Google Scholar
 2. Janzing C, Kerstens J. Werken in een therapeutisch milieu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2005.Google Scholar
 3. Kerstens JAM, Sesink EM. Basisverpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2006.Google Scholar
 4. Meer K van, Bouwens M, Neijenhof J. Elementaire sociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2001.Google Scholar
 5. Plank T van der, Amersfoort F van, Russel N. Pluis of niet pluis? Bewust signaleren in verzorgings- en verpleeghuizen. Utrecht: NIZW, 2000.Google Scholar
 6. Rosenberg MB. Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat, 1998.Google Scholar
 7. Vocht HM de. Menswetenschappen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 1998.Google Scholar
 8. Vries-Geervliet L de.Weet wat je zegt. Soest: Nelissen, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • J. C. Dito
 • T. Stavast
 • D. E. Zwart

There are no affiliations available

Personalised recommendations