Advertisement

Waarden en normen

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof
Chapter

Samenvatting

Normen en waarden worden ons al van jongs af aan bijgebracht. Het zijn in de eerste plaats onze ouders die ons meegeven wat wel en wat niet goed is, wat hoort en wat niet hoort. De basis voor onze normen en waarden wordt door hen al gelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations