Advertisement

De Nederlandse samenleving

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Onze samenleving is continu in beweging. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op, waardoor het verschil tussen vroeger en nu steeds scherper lijkt te worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations