Advertisement

Afsluiting van de reeks gesprekken

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Een onderdeel van het laatste gesprek vormt de afsluiting. Dit gebeurt in de vorm van een evaluatie, waarvoor de vragen hierna als leidraad gebruikt kunnen worden. De deelnemers moeten de gesprekken met een ‘goed gevoel’ kunnen afronden.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations