Advertisement

Handleiding

 • Karen van Kordelaar
 • Astrid Vlak
 • Yolande Kuin
 • Gerben Westerhof

Samenvatting

Het bijzondere van deze gesprekken is dat de deelnemers zich op verschillende punten in de levensloop bevinden.

Literatuur

 1. Baltes, P.B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23, 611-626.Google Scholar
 2. Becker, H.A. (1998). Onderzoek naar generaties: Vroeger en nu. In H. Righart & P. Luykx (red.), Generatiemix: Leeftijdsgroepen en cultuur (p. 9-37). Amsterdam: Arbeiderspers.Google Scholar
 3. Beullens, J., Marcoen, A., Jaspaert, H., & Pelemans, W. (1997). Het beeld van ouderen bij geneeskundestudenten en de invloed van het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 28, 178-83.Google Scholar
 4. Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1998). Mijn generatie: Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste eeuw. Tilburg: Syntax.Google Scholar
 5. Dittmann-Kohli, F., & Jopp, D. (2007). Self and life management: Wholesome knowledge for the third age. In J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli, & G.J. Westerhof (Eds.), Ageing in society (3rd ed., p. 268-295). London: Sage.Google Scholar
 6. Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P. & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 878-902.Google Scholar
 7. Hagestad, G.O., & Uhlenberg, P. (2005). The social separation of old and young: A root of ageism. Journal of Social Issues, 61, 343-360.Google Scholar
 8. Inglehart, R. (1985). Aggregate stability and individual-level flux in mass belief systems: The level of analysis paradox. American Political Science Review, 79, 97-116.Google Scholar
 9. Kahn, R.L. & Antonucci, T.C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles, and social support. In P.B. Baltes & O.C. Brim (Eds.), Life-span, development, and behavior (p. 254-283). New York: Academic Press.Google Scholar
 10. Kite, M.E. & Johnson, B.T. (1988). Attitudes towards older and younger adults: A meta-analysis. Psychology and Aging, 3, 233-244.Google Scholar
 11. Knipscheer, C.P.M. (2005). De uitdaging van de tweede adolescentie. Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 12. Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37, 1-29.Google Scholar
 13. Kordelaar, K. van & Westerhof, G.J. (2007). De stille generatie aan het woord. In E. Bohlmeijer, L. Mies & G.J. Westerhof (red.), De betekenis van levensverhalen(p. 219-228). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 14. Levy, B.R. (2003). Mind matters: Cognitive and physical effects of aging self-stereotypes. Journals of Gerontology: Psychological and Social Sciences, 58B, P203-P211.Google Scholar
 15. Liefbroer, A.C. & Dykstra, P.A. (2000). Levenslopen in verandering: Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970. Den Haag: SdU.Google Scholar
 16. Mannheim, K. (1928/29). Das Problem der Generationen. Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 7, 157-84 en 309-30. Google Scholar
 17. Marcoen, A., Coleman, P.G. & O’Hanlon, A. (2007). Psychological ageing. In J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli & G.J. Westerhof (Eds.), Ageing in society(3rd ed., p. 38-67). London: Sage.Google Scholar
 18. Pasupathi, M. & Löckenhoff, C.E. (2002). Ageist behavior. In T.D. Nelson (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (p. 201-247). Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
 19. Selm, M. van, Westerhof, G.J. & Vos, B. de (2007). Lachwekkend of respectabel? Representatie van ouderen in de Ster-reclame revisited. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38. Google Scholar
 20. Stevens, N.L. & Westerhof, G.J. (2006). Partners and others: Social provisions and loneliness among married Dutch men and women in the second half of life. Journal of Social and Personal Relationships, 23, 921-941.Google Scholar
 21. Steverink, N., Westerhof, G.J., Bode, C. & Dittmann-Kohli, F. (2001). Dutch Aging Survey: Onderzoeksdesign en instrumenten. Nijmegen: Radboud Universiteit.Google Scholar
 22. Versteegh, E. & Westerhof, G.J. (2007). Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38, 28-36.Google Scholar
 23. Westerhof, G.J. (2005). Oud en nieuw: Het levensverhaal van ouderen in een veranderende samenleving. In P. Klep, C. Hoetink & T. Emons (red.) Persoonlijk verleden: Over geschiedenis, individu en identiteit(p. 59-73). Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 24. Westerhof, G.J., Dittmann-Kohli, F. & Bode, C. (2003). The aging paradox: Towards personal meaning in gerontological theory. In S. Biggs, A. Lowenstein & J. Hendricks (Eds.), The Need for Theory: Social Gerontology for the 21 st Century (p. 127-143). Amityville, NY: Baywood.Google Scholar
 25. Westerhof, G.J. & Tulle, E. (2007). Meanings of ageing and old age: Discursive contexts, social attitudes and personal identities. In J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli, & G.J. Westerhof (Eds.), Ageing in society(3rd ed., p. 235-254). London: Sage.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • Karen van Kordelaar
 • Astrid Vlak
 • Yolande Kuin
 • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations