Advertisement

Levenskunst

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Wat is levenskunst? Het antwoord op deze filosofische vraag is niet gemakkelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations