Advertisement

Keuzevrijheid

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof
Chapter

Samenvatting

Het hebben van veel keuzemogelijkheden (en keuzevrijheid) wordt veelal gezien als een groot goed.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations