Advertisement

Tradities

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Tradities worden van generatie op generatie overgeleverd. Tradities drukken een bepaalde verbondenheid uit, tussen leden van een volk, een bevolkingsgroep of een familie.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations