Advertisement

Inleiding

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Het bijzondere van deze gesprekken is dat de deelnemers zich op verschillende punten in de levensloop bevinden.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations