Advertisement

De verzorging van een zorgvrager met een stoma

 • Geerard Siereveld
 • Cees van Stipdonk
 • Johan van ’t Wout
In dit hoofdstuk gaan we in op de zorg voor zorgvragers met een stoma (‘stoma’ in het Grieks betekent mond) en het spoelen van de darmen. De stoma dient als kunstmatige uitgang voor uitscheidingsproducten van de urinewegen of de darmen. Er zijn drie soorten stoma’s:
 1. 1

  urostoma: stoma van de urinewegen

   
 2. 2

  ileostoma: stoma van de dunne darm

   
 3. 3

  colostoma: stoma van de dikke darm

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Geerard Siereveld
 • Cees van Stipdonk
 • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations