Advertisement

Inleiding

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

Dit werkcahier gaat over verpleegtechnische handelingen die gericht zijn op zorgvragers met problemen rondom voeding en uitscheiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations