Advertisement

3 Na de bevalling

 • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

Na de bevalling verandert er veel voor de jonge moeder, zowel in lichamelijk en psychisch opzicht, als seksueel en relationeel. In de kraamtijd (eerste 10 dagen na de bevalling) heeft de kraamvrouw begeleiding van de verloskundige of huisarts en veelal de kraamverzorgende. Daarna volgt de kraamperiode (tot 6 weken na de bevalling) en start het bezoek aan het consultatiebureau. De hersteltijd na een bevalling wordt de ontzwangering of postpartumperiode genoemd (tot 9 maanden na de bevalling).

Referenties

 1. Bochove van J, Vlijmen R van. Rondom zwangerschap. 8ste druk. Amsterdam: Forum, 2000.Google Scholar
 2. Dijk H, Gorter A, Haan E de, Jong M de, et al. Bevallen en opstaan. 31ste druk. Amsterdam/ Antwerpen: Contact, 1999.Google Scholar
 3. Gianotten WL. Seksualiteit in de bekkenfysiotherapie. Rotterdam: Erasmus MC, 12 december 2003.Google Scholar
 4. Grient Dreux A de, Labordus M, Nicolaï S, Vos C de. Zwanger. 1ste druk. Utrecht: Het Spectrum bv, 2003.Google Scholar
 5. Hellmeyer L, Kühnert M, Ziller V, Schmidt S, Hadji P. The use of i.v. bisphosphonate in pregnancyassociated osteoporosis-case study. Clin Endocrinol Diabetes 2007 Feb;115(2):139–142.Google Scholar
 6. Heineman MJ, Bleker OP, Evers JL, Heintz AP. Obstetrie en gynaecologie. 4e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.Google Scholar
 7. Hvidman L et al. Postpartum urinary incontinence. Acta Obstetrica et Gynaecologica Scandinavia 2003;82:556–563.CrossRefGoogle Scholar
 8. Mörkved S, BöK. Effect of postpartum floor muscle training in prevention and treatment of urinary incontinence: a one year follow-up. British Journal of Obstetry and Gynaecology 2000;107:1022–1028).CrossRefGoogle Scholar
 9. M⊘rkved S, B⊘ K. The effect of post-natal exercise to strengthen the pelvic floor muscles. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:382–385).CrossRefGoogle Scholar
 10. O'Sullivan, Grey AB, Singh R, Reid IR. Bisphosphonates in pregnancy and lactation-associated osteoporosis. Osteoporos Int 2006;17(7):1008–1012. Epub 2006 Apr 27.Google Scholar
 11. Röst C. Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. 4e licht gewijzigde druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 12. Salomé C, Wit J de. Duik in je weeën! Een bewuste voorbereiding op de bevalling. 9e druk. Houten: Van Holkema&Warendorf, 1999.Google Scholar
 13. Smulders B, Croon M. Veilig bevallen. 12e, geheel herziene druk. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers bv, 2003.Google Scholar
 14. Versprille-Fischer ES. Begeleiding van de moeder voor en na de partus. Compendium voor paramedici. Lochem/Poperingen: Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, 1981.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations