Advertisement

Voor wie groepslessen geeft, is het nuttig om kennis te nemen van groepsontwikkeling, het omgaan met groepsproblematiek en het gebruik van het groepspotentieel. Een fysiotherapeut is al gewend met mensen om te gaan, maar een consult in een fysiotherapeutische setting is natuurlijk niet te vergelijken met een groepsles. In de eerste plaats is het geen een-op-eensituatie en verder is er geen therapeut-patiëntrelatie. In een fysiotherapeutische setting neemt de patiënt meer van de therapeut als deskundige aan. In een groepsles wordt kennis met elkaar gedeeld. De ZwangerFitdocent is uiteraard de aangever en hoofdverantwoordelijke, maar de cursisten bepalen mede de manier waarop de les zal verlopen.

Referenties

  1. Eurelings-Bontekoe EHM. Over het werken met groepen, met bijzondere aandacht voor de prenatale educatie. Ned Tijdschr Fysioth 1990;100(1):31–35.Google Scholar
  2. Levine B. Groepspsychotherapie, praktijk en ontwikkeling. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982.Google Scholar
  3. YVLO; Drijber-Veltmeijer M.Werken met groepen. November 1997.Google Scholar
  4. Oudenhoven JP. De groep onder de loep: Een inleiding in groepsdynamica. Derde druk. Groningen: Wolters-Noordhoff BV, 1989.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations