Advertisement

2 Actieve lessen: draaiboek

  • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

In dit hoofdstuk worden diverse actieve lessen ZwangerFit uitgewerkt in een draaiboek. De ZwangerFit-docent zorgt ervoor dat de lessen geen puur aerobics- of fitnesslessen zijn, maar dat er steeds individuele aandacht is voor de specifieke belastingsmogelijkheden in de zwangerschap of na de bevalling. Er is in het draaiboek met actieve lessen gekozen om te trainen met een herhaling tussen de 15 en 25 keer. Daarnaast moet de docent bij elke les opletten of iedereen op de juiste manier en zwaar genoeg traint. De uitleg en instructie voor en tijdens de oefening zijn van belang voor het juist functioneren van het bekken en de lage rug. Dit houdt in dat de docent, naast uitleg van de oefening zelf, steeds de cursist attendeert op de juiste manier van oefenen en ademhalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations