Advertisement

Fitness is een verzamelnaam voor oefeningen die gedaan kunnen worden, al dan niet met gebruik van apparatuur. Meestal wordt fitness beoefend in een sportschool, fitnesscentrum of fysiotherapiepraktijk. Belangrijk is de instructie hoe te bewegen: ondeskundige fitnessoefeningen kunnen tot schade leiden. De ZwangerFit-docent die fitnesselementen toepast in de actieve ZwangerFit-lessen, is deskundig in het gebruik van de fitnessapparatuur en als algemeen fysiotherapeut ervaren in het trainen van spieren. Daarnaast is de ZwangerFit-docent gespecialiseerd in het actief begeleiden van vrouwen in hun zwangerschap of postpartumperiode, al dan niet met fitness.

Referenties

 1. Bant H, Boer R, Lieshout R van, Opheij M, Jong T de. Spierversterken. Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Utrecht: Lemma BV, 2002.Google Scholar
 2. Brenner IK,Wolfe LA, Monga M, McGrath MJ. Physical conditioning effects on fetal heart rate responses to graded maternal exercise. Med Sci Sports Exerc 1999;31:792–799.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Carpenter MW, Sady SP, Hoegsberg B, Sady MA, Haydon B, Cullinane EM et al. Fetal heart rate response to maternal exertion. JAMA 1988;259:3006–3009.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Doorn MB van, Lotgering FK, Struijk PC, Pool J, Wallenburg HC. Maternal and fetal cardiovascular responses to strenuous bicycle exercise. Am J Obstet Gynecol 1992;166:854–859.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Gestel R. Peripartum Fitness met apparatuur. Zwangerschapseducatie. YVLO, 2004.Google Scholar
 6. Goodsell A. Your personal trainer. 2e druk. Speciale uitgave, p. 76–149, 150–183. Houten: Unieboek, 1997.Google Scholar
 7. Hammer RL, Perkins J, Parr R. Exercise during the childbearing year. J Perinat Educ 2000;9:1–14.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Luyten I, Lammerts P. Dynarobic. Trainen met de Dyna-band. Rijswijk: Elmar, 1997.Google Scholar
 9. Lotgering FK, Spinnewijn WE, Struijk PC, Boomsma F,Wallenburg HC. Respiratory and metabolic responses to endurance cycle exercise in pregnant and postpartum women. Int J Sports Med 1998; 19:193–198.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Mackin D.Weer in vorm na je bevalling. Pearson Education Benelux, 2003.Google Scholar
 11. McAuley SE, Jensen D, McGrath MJ, Wolfe LA. Effects of human pregnancy and aerobic conditioning on alveolar gas exchange during exercise. Can J Physiol Pharmacol 2005;83:625–633.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Module Bewegingstherapie Praktijk mobiliseren eerste jaar. Enschede, 1994.Google Scholar
 13. Module Bewegingstherapie Praktijk ontspanning eerste en tweede jaar. Enschede, 1994.Google Scholar
 14. Noten K. Fitness bij zwangerschap. Utrecht: AW Bruna Uitgevers BV, 2004.Google Scholar
 15. Roberts M. Fitness-coach voor het leven. Lifetime, 2002.Google Scholar
 16. Snyder DK, Carruth BR. Current controversies: exercising during pregnancy. J Adolesc Health Care 1984;5:34–36.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Stevenson L. Exercise in pregnancy. Part 1: Update on pathophysiology. Can Fam Physician 1997; 43:97–104.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 18. Teitz CC, Hu SS, Arendt EA. The female athlete: Evaluation and treatment of sports-related problems. J Am Acad Orthop Surg 1997;5:87–96.PubMedGoogle Scholar
 19. Yeo S. A randomized comparative trial of the efficacy and safety of exercise during pregnancy: design and methods. Contemp Clin Trials 2006;27:531–540.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations