Advertisement

4 Derde blok: coolingdown, ademhaling en ontspanning

  • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg
De actieve lessen ZwangerFit verlopen volgens een vaste opbouw met drie oefenblokken:
  • eerste blok: warming-up;

  • tweede blok: krachttraining en coördinatieoefeningen, bekkenbodemoefeningen;

  • derde blok: coolingdown, aangevuld met ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations