Advertisement

Om een beeld te krijgen van de huidige inzichten betreffende zwangerschap en baring, is het verhelderend te kijken naar het verleden. Pas dan valt op hoe recent de vrijheden en het recht op zelfbeschikking zijn, die vrouwen tegenwoordig zo vanzelfsprekend als verworven rechten beschouwen. Aangezien Nederlandse vrouwen zich in deze tijd over het algemeen geëmancipeerd voelen en vaak prima in staat zijn werk en privéte combineren, lijkt de feministische strijd voor gelijke rechten en kansen verder van ze af te staan en soms zelfs wat overdreven. Toch ligt de strijd om recht op scholing en opleiding, stemrecht en recht op zelfbeschikking (‘baas in eigen buik’) nog maar hooguit enkele generaties achter ons. Strijdbare vrouwen én mannen blijven noodzakelijk voor een zo goed mogelijke gezondheidszorg in het algemeen, ongeacht sekse of leeftijd. Daarnaast blijft aandacht nodig voor specifieke peripartum gezondheidszorg voor de (aanstaande) moeder en kind. Met hierin aandacht voor individuele behoeften en wensen, overleg over eventuele pijnbestrijding, een zo goed mogelijke preventie ter voorkoming van mogelijke bekkenbodemdisfuncties of bekkenpijnklachten en indien nodig adequate nazorg op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal niveau.

Referenties

 1. Bosch M. Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid, Aletta Jacobs 1854–1929. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2005.Google Scholar
 2. Bom AJ. Peripartumbegeleiding op fysiotherapeutische basis: een onderzoek naar de behoefte aan een herkenbare fysiotherapeutische vorm van peripartumbegeleiding. Amsterdam, april 1999.Google Scholar
 3. Grupping-Morel MHM. Privégegevens; mei 2005.Google Scholar
 4. NVFB. Folder Cursus Zwangerschapsgymnastiek. Amersfoort.Google Scholar
 5. NVFB. Functieprofiel bekkenfysiotherapeut. december 2001.Google Scholar
 6. Schoon AIL. De gynaecologie als belichaming van vrouwen – verloskunde en gynaecologie 1840– 1920. Proefschrift. Zutphen: Walburg Pers, 1995.Google Scholar
 7. Spanjer J, Haan E de, Dijk H, Poortman L, Gorter A, Waal M de, et al. Bevallen en opstaan. 32e druk. Amsterdam: Contact, 2002.Google Scholar
 8. Tussenbroek C van. De ontwikkeling der aseptische verloskunde in Nederland. Haarlem: Bohn, 1911.Google Scholar
 9. Versprille-Fischer ES. Begeleiding van de moeder voor en na de partus. Lochem/ Poperingen: De Tijdstroom, 1981.Google Scholar
 10. Vonk M. Geboortegodinnen, 125 jaar Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige. Dordrecht: Van den Bergh en Versluijs BV, SROV, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • Helga D. Hentzepeter-van Ravensberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations