Advertisement

De effectiviteitscrisis in de jaren zestig en zeventig

  • Louwerus Jan Jagt

Onderzoeken naar de effectiviteit van het social casework staan in dit hoofdstuk centraal. Evaluatieonderzoek (evaluation research) naar programma’s op sociaal gebied in de jaren zestig en zeventig in de VS, pakte het casework flink aan: met een aantal pretenties ervan werd korte metten gemaakt. Dit leidde tot de zogenoemde effectiviteitscrisis, die veel stof deed opwaaien in vaktijdschriften en boeken. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op spraakmakende en kritische metastudies, die tientallen onderzoeken betroffen. Deze metastudies werden gepubliceerd door de gezaghebbende reviewers Mullen en Dumpson, en door Fischer en Wood die ook uitgebreide commentaren en verbetervoorstellen verbonden aan hun bevindingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations