Advertisement

Caseworkontwikkelingen aan de hand van het werk van belangrijke auteurs 1955-1977

  • Louwerus Jan Jagt

Ontwikkelingen in het casework in de VS en in Nederland van 1955 tot 1977 kunnen zichtbaar gemaakt worden aan de hand van publicaties van belangrijke auteurs. In dit hoofdstuk wordt het werk van een aantal van hen besproken. Een groot deel ervan wordt besteed aan de caseworkauteurs Perlman enHollis, die niet alleen in de VSmaar ook inNederland veel gewicht in de schaal legden. Maatschappelijk werkers die hier in de tweede helft van de 20ste eeuw werden opgeleid, kregen strijk en zet met hun boeken te maken. Perlman en Hollis worden vaak in één adem genoemd, maar er zijn belangrijke verschillen. Hollis wordt beschouwd als the grand old lady van de diagnostic school, Perlman als verbindingsfiguur tussen de diagnostic en de functional school. Het boek van Perlman krijgt eerst aandacht, in de eerste plaats vanwege de chronologie, maar ook omdat het in Nederland het meest bekend werd en hier wel veertig jaar courant bleef. Het wordt ook bekeken door de bril van het vergelijkingsschema, wat niet gebeurt met het boek van Hollis omdat de diagnostic school al op hoofdlijnen in kaart gebracht is in hoofdstuk 3.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations