Advertisement

5 Beoordelen

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV)

Samenvatting

Beoordelen is wat iedereen dagelijks doet in de omgang met elkaar. We geven betekenis aan onze waarnemingen, we interpreteren ze. Daarna geven we ook al snel een waardering op basis van een bepaalde norm. Iets is goed of fout, mooi of lelijk. Beoordelen wordt iets anders als het gevolgen heeft voor een ander. Het geven van een beoordeling is een zware verantwoordelijkheid. Beoordelen in de BPV heeft immers gevolgen voor een leerling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut

There are no affiliations available

Personalised recommendations