Advertisement

4 Communicatie

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV)

Samenvatting

Gedurende de stage/beroepspraktijkvorming voer je verschillende soorten gesprekken met de leerling. Uiteraard geeft de leerling zelf aan welke gesprekken ze moet voeren vanuit de opleiding, maar tijdens de introductie heb je ook afspraken gemaakt over de frequentie van tussentijdse evaluaties en beoordelingsgesprekken. Hierna volgt een overzicht van de verschillende gesprekken die je kunt voeren tijdens de stage/beroepspraktijkvorming van een leerling:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut

There are no affiliations available

Personalised recommendations