Advertisement

2 Introductie

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV)

Samenvatting

In de meeste organisaties zijn afspraken gemaakt over de werkwijze in de BPV. Raadpleeg vooraf het introductieprogramma voor nieuwe leerlingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut

There are no affiliations available

Personalised recommendations