Advertisement

1 Competentiegericht leren en begeleiden

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV)

Samenvatting

Om te begrijpen wat competentiegericht leren inhoudt, moet je als werkbegeleider eerst weten wat het begrip competentie betekent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut

There are no affiliations available

Personalised recommendations