Advertisement

5 Verzorgen van planten en dieren

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Cliënten/zorgvragers zijn vaak erg zuinig op hun planten en bloemen. De zorghulp heeft als taak deze op de juiste wijze te verzorgen als de cliënt/zorgvrager dit niet meer zelf kan doen. Hetzelfde geldt voor huisdieren. Cliënten/zorgvragers met een huisdier willen graag dat de kattenbak, vogelkooi en/of voederbakjes schoongemaakt worden, waterbakjes bijgevuld en dat hun huisdier op tijd gevoerd worden. Sommige instellingen hebben regels over het wel of juist niet uitlaten van honden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations