Advertisement

4 De was doen

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Het is prettig om schone en hele kleding te dragen; dat geldt natuurlijk ook voor schoenen. Meestal overleg je met de cliënt/zorgvrager wat er gewassen moet worden. Ook vraag je of er was is die speciaal behandeld moet worden. Overleg ook over hoe de cliënt/zorgvrager gewend is zijn of haar kleding en schoenen op te ruimen en netjes te houden. Bedenk dat je aan de persoonlijke kleding van de cliënt/zorgvrager zit en ga daar zorgvuldig mee om.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations