Advertisement

1 Maken van een werkplanning

 • Nicolien van Halem
 • Henny de Leeuw
 • Tera Stuut
 • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Een zorghulp werkt met mensen die hulp nodig hebben, de cliënten/zorgvragers. De cliënt/zorgvrager moet weten welke taken een zorghulp mag doen. Als zorghulp moet je weten wat de zorgvrager gewend is. Om hierover een gesprek te kunnen voeren is het belangrijk dat je goed kunt luisteren. Je moet weten welke vragen je kunt stellen. De manier waarop je dat doet is belangrijk. Dit noem je ‘omgangsvormen’. Voorbeelden van goede omgangsvormen zijn:
 • iemand die je niet kent met u aanspreken;

 • iemand aankijken tijdens een gesprek

 • iemand laten uitpraten: dus niet in de rede vallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • Nicolien van Halem
 • Henny de Leeuw
 • Tera Stuut
 • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations