Advertisement

B Kennismaking en introductie

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Je staat nu aan het begin van je stage/BPV-periode. De eerste tijd zul je veel beleven en nieuwe dingen gaan leren. Je gaat werken aan opdrachten die nodig zijn om je leerdoelen en competenties te behalen. Hoe en wat je gaat leren bespreek je regelmatig met je werkbegeleider.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations