Advertisement

12 Helpen bij activiteiten van een groep

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Als je activiteiten voor een groep cliënten/zorgvragers organiseert, probeer je zoveel mogelijk de cliënten/zorgvragers erbij te betrekken. Hoe beter je weet wat bij mensen past en wat zij willen, hoe beter het resultaat zal zijn. Als je inkopen voor de activiteit doet, dan is het belangrijk dat je het geld goed beheert en in overleg uitgeeft. Activiteiten voor een groep zorgvragers zijn bijvoorbeeld samen koffiedrinken, samen zingen of gymmen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations